Compositieles

Als u thuis zit met uw stapel onafgewerkte schetsen, dan kunt u de compositieles eens proberen. Na een proefles kunnen we een schatting maken van het aantal benodigde lessen; bijvoorbeeld tien keer. Als die tien keer voorbij zijn, kunnen we bezien of er een vervolg gewenst is.

Deze specifieke zaken hebben vooral mijn aandacht:
– Liedschrijven
– Contrapunt (meerstemmig schrijven)
– Harmonieleer
> Vraag hier een proefles aan