Gezondheid

Een kort bericht naar aanleiding van de lockdowns en social distancing van de afgelopen tijd.

Ik zit nu standaard achter een tweede piano, dus wat op afstand van de leerling. Die afstand – mijn excuses alvast – zegt mij zelf helemaal niets. Ik geloof er niet in en doe het eigenlijk alleen om geen onrust te geven. Soms is het ook niet te voorkomen om dichterbij te zitten.

Het heeft trouwen ook wel voordelen om een tweede klavier erbij te hebben, dus dat blijft.

Wat betreft lockdowns en adviezen vanuit de overheid: zolang het praktisch en qua regelgeving mogelijk is ga ik altijd door met echte lessen. Online muzieklessen vind ik een ramp en niet bevorderlijk voor de ontwikkeling. Ik ben daarin wel afhankelijk van mijn leslocaties, maar deze hebben zich tot nog toe welwillend opgesteld.

 

AVG

Van de website autoriteitpersoonsgegevens.nl komt de volgende verklaring:

“Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).”

Privacy-statement

Doel van het verzamelen van persoonsgegevens

Ik verzamel persoonsgegevens om met mijn klanten te kunnen communiceren. Deze communicatie verloopt vaak per e-mail en soms per telefoon. De persoonsgegevens die ik in mijn administratie heb zijn: een telefoonnummer, een email-adres, en soms een adres. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon.

Hoelang worden de persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens van mijn leerlingen worden in ieder geval bewaard zolang de overeenkomst duurt. Na het beƫindigen van de overeenkomst (dus: als iemand stopt met pianolessen) worden zij niet automatisch verwijderd. Dat is niet met een bepaalde reden, maar omdat bijvoorbeeld het verwijderen van een e-mailadres een aparte actie vergt. Als de klant dat wil, kan hij dat aangeven.

In het geval van opdrachten, bijvoorbeeld het spelen bij een bruiloft, blijven de persoonsgegevens ook bewaard. Ook blijft het adres inzichtelijk, omdat het op de factuur vermeld staat. De klant kan aangeven als hij wenst dat zijn persoonsgegevens worden verwijderd.

Recht op bezwaar

Een klant heeft het recht bezwaar te maken tegen het overhandigen of bewaren van een van bovengenoemde persoonsgegevens. Maar het lijkt me wel lastig communiceren als deze gegevens niet bekend zijn bij mij.

Korte risico-analyse

In de jaren dat ik als zelfstandige lesgeef (vanaf 2011) is er nog nooit iets raars gebeurd met persoonsgegevens die in mijn bezit waren. Ik heb ook nooit gehoord dat een klant aangaf dat er op dit vlak iets vervelends was voorgevallen.

Mijn labtob of telefoon kunnen worden gestolen. Mijn e-mailaccount kan worden gehackt. In het ergste geval komen er e-mailadressen, telefoonnummers, en soms adressen bij andere personen terecht. Naar mijn eigen oordeel is het risico dat daaruit volgt klein.

Wanneer er een data-lek ontstaat, wordt u als klant daarvan op de hoogte gebracht.