Over David-Jan

Ik kom uit Noord-Holland, uit Andijk, om precies te zijn. Mijn geboortejaar is 1980. In Zwolle heb ik de opleiding compositie aan het Zwolse conservatorium (tegenwoordig ArtEZ) gevolgd. In de jaren tijdens en na deze opleiding (vanaf 2005) begon ik voorzichtig met het opbouwen van een piano-lespraktijk. Vanaf 2008 heb ik een tijdlang bij Muziekschool Urk gewerkt, en mijn leven als pianodocent begon meer vorm te krijgen. Vanaf 2011 ben ik zzp-er (zoals dat heet); sinds dat jaar werk ik ook als vaste kracht bij de Song & Dance Musical-academie in Zwolle, nu C.I.C.K.

Ik ben zelf op klassieke leest geschoeid. Tijdens het eerste studiejaar aan het conservatorium heb ik, naast compositie, het hoofdvak piano gevolgd; mijn niveau was goed, en ik had daarin door kunnen gaan (ik had een goed overgangstentamen), maar besloot toen de compositie-kant op te gaan. Maar mijn spel is zich blijven ontwikkelen. Als pianist ben ik breed inzetbaar.

Enkele jaren na mijn conservatoriumstudie heb ik als contractstudent het vak pianomethodiek gevolgd. Ik was als componist afgestudeerd, maar begon me steeds meer te specialiseren richting het pianoles-geven. Tijdens het volgen van dit vak heb ik stage gelopen, en positieve kritieken ontvangen van collega’s. Dat was een grote steun in de rug.

Sinds ik bij C.I.C.K (voorheen Song & Dance) werk, ben ik veel betrokken bij optredens/voorstellingen/audities/zangtentamens, en wat dies meer zij. Ook heb ik veel speelervaring opgedaan in kerkdiensten. Mijn spel, ook als begeleider, ontwikkelt zich steeds verder door. Ik houd van een rustige, introverte klank, met van daaruit veel dynamische speelruimte; en een goede spanningsboog, die past bij het type muziek.

Naast de speel-bezigheden bij C.I.C.K., speel ik regelmatig oudhollandse toestanden in woonzorgcentra, en af en toe met enige regelmaat in trouwdiensten of bij recepties.

Naast het lesgeven, en pianospelen, ben ik ook schrijver. Er zijn drie boekjes van mijn hand verschenen. Een ervan had specifiek met (kerkelijke) muziek te maken: “Aanbidding; een verplicht nummer?” (2008) De andere twee boekjes hebben betrekking op Bijbelse thema’s.

In hetzelfde jaar van het aanbiddingsboekje, werkte ik met de band Open the Gate aan een cd met eigen werk. Deze is ook verschenen, maar niet officieel op de markt gebracht. Open the gate heeft een paar optredens gedaan, en toen ging ieder weer zijns weegs.

Met mijn compositie-kant heb ik relatief weinig gedaan, maar ik heb in recente jaren een aantal pianostukken en liederen geschreven, waarvan een deel op mijn Youtube-kanaal te vinden is. Er staan ook een paar links bij Componist/liedschrijver.

Ik ben getrouwd in 2010 en woon in Zwolle; in 2013 werd onze zoon geboren.